Τι προσφέρουμε

Η farmAIr είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη πελατοκεντρική εταιρία Αγροτεχνολογίας. Δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε στον αγρότη προηγμένη τεχνολογία και την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τις υπηρεσίες μας.

We Offer Description 1

Μετεωρολογικά ∆εδομένα

Live, ιστορικά (μέχρι 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήψεως) και προβλέψεις (3 ημερών) θερμοκρασίας, εντάσεως ανέμου, βαρομετρικής πίεσης, υγρασίας, υετού και νεφοκάλυψης - απόλυτες τιμές & γραφήματα.

We Offer Description 2

Έγκαιρη ∆ιάγνωση Βιοτικού & Αβιοτικού Στρες

Ανίχνευση & ∆ιάγνωση του στρες, με τη χρήση θερμικής & ψηφιακής κάμερας υψηλής ευκρίνειας και την επεξεργασία τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη της farmAIr.

We Offer Description 3

∆εδομένα Εδάφους

2 φορές τη μέρα & ιστορικές τιμές (της ημερομηνίας αεροφωτογράφισης) υγρασίας & θερμοκρασίας εδάφους, καθώς και θερμοκρασίας υπεδάφους (-10 εκατοστά) - απόλυτες τιμές & γραφήματα.

We Offer Description 5

∆είκτες Βλάστησης και Περιεκτικότητας Νερού

∆ορυφορικές φωτογραφίες, αλλά και γραφήματα τιμών (καθημερινά αλλά και ιστορικές τιμές, +/- 8 μέρες από την ημερομηνία αεροφωτογράφισης) των δεικτών EVI (Enhanced Vegetation Index), NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) & NDWI (Normalized Difference Water Index).

We Offer Description 7

∆είκτης Χαμηλής Περιεκτικότητας Χλωροφύλλης

Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση της έλλειψης χλωροφύλλης του χωραφιού - Η χαμηλή ένδειξη χλωροφύλλης σε μη στρεσαρισμένα φυτά είναι πιθανή ένδειξη ανάγκης για αζωτούχα λίπανση.

We Offer Description 8

Εύρεση των προβληματικών πρέμνων

Πλοηγηθείτε με το κινητό ή το tablet σας σε κάθε σημείο που χρίζει της προσοχής σας - νέα, βελτιωμένη γεωαναφορά υψηλής ακρίβειας (GPS), πλοήγηση με απόκλιση κάτω των 10 εκατοστών.

We Offer Description 9

Υψομετρική διαφορά χωραφιού και πρέμνων

Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση της υψομετρικής διαφοράς του χωραφιού και του κάθε πρέμνου μεμονωμένα – ένδειξη για πιθανό στραγγιστικό πρόβλημα.

We Offer Description 10

Συγκεντρωτική Έκθεση ∆ιάγνωσης

Μετά από κάθε λήψη, λαμβάνετε συγκεντρωτική έκθεση (pdf) με όλα τα βασικά ευρήματα της ∆ιάγνωσης, για να τα μοιραστείτε με την επιστημονική σας ομάδα.