Η Τεχνολογία μας

Η Έγκαιρη Ανίχνευση του Στρες των Φυτών είναι μια καινοτόμα υπηρεσία Αγροτεχνολογίας που μόνο η farmAIr μπορεί να προσφέρει μέχρι στιγμής.

Η τεχνολογία της farmAIr χρησιμοποιεί θερμικές και ψηφιακές φωτογραφίες, μηχανική μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη για να αποκαλύψει το Στρες των Φυτών, πριν την έκφραση οποιονδήποτε ορατών συμπτωμάτων. Χρησιμοποιούμε drones εξοπλισμένα με θερμική και ψηφιακή κάμερα για την αεροφωτογράφιση, σάρωση και διάγνωση του χωραφιού σας.

Ψηφιακή φωτογραφία

Ψηφιακή φωτογραφία

Χρησιμοποιούμε ψηφιακή αεροφωτογραφία υψηλής ανάλυσης για να απομονώσουμε τα φυτά από το έδαφος.

Θερμική εικόνα φωτογραφία

Θερμική εικόνα φωτογραφία

Χρησιμοποιούμε θερμική αεροφωτογραφία για να αναγνωρίσουμε μέσω της σχετικής θερμοκρασίας των φύλλων την ύπαρξη στρες στα φυτά.

Σύντηξη εικόνων

Σύντηξη εικόνων

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης συνδυάζουν τις ψηφιακές με τις θερμικές φωτογραφίες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο σύνολο εικόνων στο οποίο προσδιορίζονται με ψευδοχρωματισμό οι υπο-περιοχές των φυτών που υπόκεινται σε στρες (εφόσον αυτές υπάρχουν).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντοπίζει το πρόβλημα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντοπίζει το πρόβλημα

Οι αλγόριθμοι Ανίχνευσης Αντικειμένων δημιουργούν αυτόματα τις οριοθετημένες υπο-περιοχές των πρέμνων που υπόκεινται σε στρες.

Η τεχνολογία μας θα σας βοηθήσει να δείτε

Η τεχνολογία μας θα σας βοηθήσει να δείτε

Το Στρες των Φυτών δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι στα αρχικά του στάδια, αλλά από σήμερα, μπορείτε να γνωρίζετε με ασφάλεια και εκ των προτέρων. Χάρη στις φωτογραφίες με τις ενδείξεις ψευδοχωρματισμού, έχετε τη δυνατότητα να δείτε ξεκάθαρα το πρόβλημα πολύ πριν την έκφραση οποιαδήποτε ορατών συμπτωμάτων έτσι ώστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, εξοικονομώντας σημαντικά κόστη.

30 μέρες μετά

30 μέρες μετά

Το πρόβλημα που εντόπισε η τεχνολογία μας προ 30 ημερών, είναι πλέον ορατό στο προσβεβλημένο πρέμνο, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε κάποια ενέργεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.