Τιμολογιακή Πολιτική

Επιλέξτε μεταξύ της υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Κάλυψης (διαθέσιμη για την ώρα για συγκεκριμένες χώρες και πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος χωραφιού – αν δεν εμπίπτετε όμως στα συγκεκριμένα κριτήρια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και είναι πιθανό να βρούμε τη λύση μαζί) ή της απλής Διάγνωσης. Και για τα δύο πακέτα υπηρεσιών, επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις μακροχρόνιων συμβάσεων και μεγάλων εκτάσεων και αναπροσαρμόστε την τελική τιμή ανάλογα με τον αριθμό των καλύψεων που χρειάζεστε ανά έτος.

Βασικό πακέτο

από €100 ετησίως

Τύποι υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη Κάλυψη: €120/εκτάριο

Απλή Διάγνωση: €100/εκτάριο

Αριθμός λήψεων

3 λήψεις ετησίως

Διάρκεια:

1 χρόνος

Υπολογισμός Τιμής

€0.00 σύνολο