Πώς και Γιατί το στρες των φυτών αυξάνει το κόστος παραγωγής ενώ μειώνει την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.

Η μέγιστη απόδοση των φυτών, η οποία καθορίζεται από το γενετικό τους δυναμικό, σπάνια επιτυγχάνεται, επειδή παράγοντες όπως θρεπτικά συστατικά, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, ασθένειες των φυτών και βλάβες λόγω των εντόμων, θα περιορίσουν την ανάπτυξή τους σε κάποιο στάδιο. Τα φυτά που υπόκεινται σε αυτούς τους βιοτικούς και αβιοτικούς περιορισμούς, λέγεται ότι έχουν στρες.(1) Επιπροσθέτως, φυσιολογικές και ανατομικές αλλαγές συμβαίνουν στα φυτά, ως αποτέλεσμα του βιοτικού ή / και αβιοτικού στρες. Εάν η διαπνοή των στομάτων των φύλλων περιορίζεται από αγγειακές παθήσεις (π.χ. ασθένειες των φυτών), οι θερμοκρασίες των φύλλων θα αυξηθούν.(1)

Οι Pinter et al.(2) χρησιμοποίησαν ένα θερμικό-υπέρυθρο ραδιόμετρο και μέτρησαν τις θερμοκρασίες των φύλλων σακχαρότευτλων που είχαν μολυνθεί με Pythium aphanidermatum καθώς η ασθένεια δεν μπορούσε να εξακριβωθεί οπτικά, χωρίς εξέταση των ριζών. Διαπίστωσαν ότι οι θερμοκρασίες των φύλλων των ασθενούντων φυτών ήταν κατά μέσο όρο 2,6 - 3,6°C θερμότερα από εκείνα των φύλλων των υγιών φυτών. Επίσης, οι θερμοκρασίες των ασθενούντων φυτών παρέμειναν υψηλότερες από αυτές των υγιών φυτών, ακόμη και υπό συνθήκες Υδάτινης Καταπόνησης (Water Stress).

Μερικές από τις ασθένειες του αμπελιού που προκαλούν βιοτικό στρες και δεν είναι παθογνωμονικές σε πρώιμο στάδιο, είναι οι ασθένειες του ξύλου (π.χ. Ίσκα), το καρούλιασμα ή η συστροφή των φύλλων (Grapevine Leafroll Disease) και η ασθένεια του Pierce.

Οι ασθένειες ξύλου κοστίζουν στη Γαλλία €1 δις ετησίως σε χαμένη παραγωγή κρασιού. Πάνω από 100.000 εκτάρια χάθηκαν το 2014 ενώ 10-15% της παραγωγής αμπελιού χάθηκε το 2015.(3)

Η Καλιφόρνια έχει οικονομικές απώλειες της τάξεως των $260 εκατομμυρίων ετησίως λόγω ασθενειών του ξύλου. Ειδικότερα, η Ίσκα συμβάλλει σε απώλειες περί των $2.000 - 3.000  ανά εκτάριο ετησίως στον αμπελουργό της Καλιφόρνιας.(3)

Στη Καλιφόρνια το κόστος της χαμένης παραγωγής και της αντικατάστασης αμπέλου που βαρύνουν τους αμπελουργούς λόγω της ασθένειας του Pierce ανέρχεται στα $56,1 εκατομμύρια.(4)

Τέλος, το καρούλιασμα ή αλλιώς η συστροφή των φύλλων (Grapevine Leafroll Disease) επηρεάζει έως και το 50% των αμπελώνων παγκοσμίως. Μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε έναν αμπελώνα, μειώνοντας δραματικά την απόδοση και την ποιότητα των καρπών του. Χωρίς θεραπεία, τα μολυσμένα αμπέλια πρέπει να αφαιρεθούν και να αναφυτευτούν για να αποφευχθεί η εξάπλωση της νόσου, το κόστος αυτών των ενεργειών αγγίζει τα $200.000 ανά εκτάριο, λαμβάνοντας υπόψη και τη μικρή απόδοση του αμπελώνα για σχεδόν τρία χρόνια.(5)

Πηγές:

(1) Jackson, R. D. Remote Sensing of Biotic and Abiotic Plant Stress. Annu. Rev. Phytopathol. 1986, 24, 265–287.

(2) Pinter, P. J.; Stanghellini, M. E.; Reginato, R. J.; Idso, S. B.; Jenkins, A. D.; Jackson, R. D. Remote Detection of Biological Stresses in Plants with Infrared Thermometry. Science 1979, 205 (4406), 585–587.

(3) Grapevine Trunk Diseases. A Review. International Organisation Of Vine And Wine May 2016.

(4) Tumber, K. P.; Alston, J. M.; Fuller, K. B. Pierce’s Disease Costs California $104 Million per Year. Calif. Agric. 2014, 68 (1), 20–29.

(5) Almeida, R.; Daane, K.; Bell, V.; Blaisdell, G. K.; Cooper, M.; Herrbach, E.; Pietersen, G. Ecology and Management of Grapevine Leafroll Disease. Front. Microbiol. 2013, 4.

Η μέγιστη απόδοση των φυτών, η οποία καθορίζεται από το γενετικό τους δυναμικό, σπάνια επιτυγχάνεται, επειδή παράγοντες όπως θρεπτικά συστατικά, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, ασθένειες των φυτών και βλάβες λόγω των εντόμων, θα περιορίσουν την ανάπτυξή τους σε κάποιο στάδιο. Τα φυτά που υπόκεινται σε αυτούς τους βιοτικούς και αβιοτικούς περιορισμούς, λέγεται ότι έχουν στρες.