Η Τεχνολογία μας

H farmAIr είναι η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που αυτή τη στιγμή παρέχει την υπηρεσία έγκαιρης ανίχνευσης βιοτικού και αβιοτικού στρες των φυτών (κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία). Η πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας κυρίως τους αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που εμείς οι ίδιοι έχουμε αναπτύξει. Τι γίνεται όμως πριν αναλάβει η Τεχνητή Νοημοσύνη την εύρεση των σημείων του φυτού που υπόκεινται σε στρες και πως ο χρήστης, με ένα κλικ, μπορεί να δει την φωτογραφία του φυτού που έχει στρες στο χωράφι του και να πλοηγηθεί σε αυτό μέσα από την πλατφόρμα μας;

Αρχικά, γίνεται η επεξεργασία των εναέριων θερμικών και ψηφιακών φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από το χωράφι. Κατά την επεξεργασία αυτών των φωτογραφιών από τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούμε, γίνεται απομόνωση του εδάφους με τη χρήση θερμικής φωτογραφίας. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία κάθε εικονοστοιχείου, γίνεται χρήση τυποποιημένου ψευδοχρωματισμού στα εικονοστοιχεία της καλλιέργειας, με σκοπό την κανονικοποίηση των θερμοκρασιών των φυτών και κατασκευάζεται μια νέα φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η καλλιέργεια και ταυτοχρόνως, εμφανίζονται με ψευδοχρωματισμό οι υπο-περιοχές που υφίστανται στρες, εφόσον αυτές υφίστανται. Στο σημείο αυτό αναλαμβάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη όπου αυτοματοποιημένα οριοθετεί με περίγραμμα την υπο-περιοχή του στρες, με τελικό σκοπό να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς το σημείο του φυτού που υπόκειται σε στρες και με την υπηρεσία πλοήγησης της πλατφόρμας μας, σας κατευθύνουμε στο συγκεκριμένο φυτό έτσι ώστε να εντοπίσετε ό,τι δεν φαίνεται με γυμνό μάτι και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστική λύση και όχι μία ακόμη υπηρεσία.

H farmAIr είναι η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που αυτή τη στιγμή παρέχει την υπηρεσία έγκαιρης ανίχνευσης βιοτικού και αβιοτικού στρες των φυτών (κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία). Η πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας κυρίως τους αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που εμείς οι ίδιοι έχουμε αναπτύξει. Τι γίνεται όμως πριν αναλάβει η Τεχνητή Νοημοσύνη την εύρεση των σημείων του φυτού που υπόκεινται σε στρες και πως ο χρήστης, με ένα κλικ, μπορεί να δει την φωτογραφία του φυτού που έχει στρες στο χωράφι του και να πλοηγηθεί σε αυτό μέσα από την πλατφόρμα μας;