Εφαρμογή της υπηρεσίας στο Fresh Fruit Pilot Project

Τον Αύγουστο του 2020, στις περιοχές του Κιλκίς και της Πιερίας, έγιναν πιλοτικές εφαρμογές της τεχνολογίας μας σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του προγράμματος “Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά”, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ τα κτήματα των πιλοτικών δοκιμών είναι μέρος της ‘S3 Interregional High Tech Farming Platform’, η οποία συντονίζεται από την περιφέρεια της Τοσκάνης.

Με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας μας, είμαστε σε θέση να πετάμε πάνω από τις καλλιέργειες και να εντοπίζουμε το στρες των φυτών που προκαλείται από βιοτικές ή αβιοτικές προσβολές, πριν ακόμη αυτές γίνουν ορατές με το ανθρώπινο μάτι.

Στις φωτογραφίες φαίνονται αμπελώνες οι οποίοι υπόκεινται σε στρες λόγω προσβολής από ίσκα.

Όσο πιο έγκαιρη είναι η πληροφόρηση και γνώση του όποιου προβλήματος, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες παρέμβασης του παραγωγού, με τη μικρότερη δυνατή οικονομική ζημία.

Τον Αύγουστο του 2020, στις περιοχές του Κιλκίς και της Πιερίας, έγιναν πιλοτικές εφαρμογές της τεχνολογίας μας σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του προγράμματος “Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά”, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ τα κτήματα των πιλοτικών δοκιμών είναι μέρος της ‘S3 Interregional High Tech Farming Platform’, η οποία συντονίζεται από την περιφέρεια της Τοσκάνης.